Нотариуси в София >>

Нотариална Камара


От 1 октомври 1998 г. в България започна да функционира свободен Нотариат. От тази дата 327 свободни нотариуса започнаха работа в своите частни кантори.

На 24 октомври 1998 г. се състоя и първото Общо събрание на Нотариалната камара.На Общото събрание бе избран нов Съвет на нотариусите, гласуван Устав на Нотариалната камара и две резолюции. С първата бе прието създаването на регионални колегии на Нотариалната камара, които отговарят на 5-те региона на Апелативните съдилища в България: Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, София-област. На редовното Общо събрание, което се състоя на 30 януари 1999 г. се взе решение да се създаде самостоятелна регионална колегия за гр. София, поради големия брой нотариуси.

С втората резолюция бяха приети основните принципи на Международния съюз на Латинския нотариат. Желанието на Нотариалната камара на България е да се приобщи към семейството на Латинския нотариат.

На 29 и 30 януари 2000 г. се проведе поредното редовно Общо събрание на Нотариалната камара, на което бе гласуван и приет Етичен кодекс на нотариусите в Република България.

От месец октомври 1999 г. Нотариалната камара започна издаването на Нотариален бюлетин.

В края на 1999 година се състоя втория конкурс за нотариуси и още 120 души се вляха в редиците на свободните нотариуси в България.

Нотариалната камара на Република България поддържа контакти с Нотариалните камари от Европа, Северна, Централна и Южна Америка, Азия и Африка, членове на Международния съюз на Латинския нотариат, както и комисиите на Международния съюз. Още през 1998 година в Секретариата на съюза бе депозирана кандидатурата на Нотариалната камара на България за членство в Международния съюз на Латинския нотариат. През 2001 година беше постигнато съгласие представители на Българския нотариат да участват в качеството на наблюдатели в работата на Комисията по въпросите на Европейския съюз.

През 2004 година се състоя третия конкурс за нотариуси, в резултат на който нотариусите в Република България станаха 530.

С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите членове на Международния съюз на Латинския нотариат, на 19 октомври 2004 година, Нотариалната камара на Република България бе приета за пълноправен член на съюза.


Структура на Нотариалната камара


Общото събрание е върховният орган на Нотариалната камара и се състои от всички членове на камарата.

Общото събрание е редовно и извънредно. Функциите и компетентността на Общото събрание са уредени в Глава втора на Устава на Нотариалната камара.


Съветът на нотариусите е управителният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от петима основни и двама резервни членове, като председателят и заместник-председателят се избират от основните членове.

Председател на Съвета на нотариусите - Димитър Танев – РС София.
Редовни членове:

 • Димитър Танев – РС София
 • Красимир Анадолиев – РС София - зам. председател
 • Камен Каменов – РС София - зам. председател
 • Денчо Денчев – РС Велико Търново - зам. председател
 • Светлана Кирилова – РС Пловдив
 • Милена Илчева – РС Бургас
 • Наталия Стоева – РС Варна - зам. председател
 • Калоян Иванов – РС Варна
 • Антония Коева – РС Стара Загора
 • Светлана Стойчева – РС Варна
 • Елена Андасарова – РС Пловдив

Резервни членове:

 • Венцислав Василев – РС Враца
 • Валери Манчев – РС София
 • Антоанета Итева – РС София
 • Станка Стайкова – РС Бургас

Компетенциите на Съвета на нотариусите и на председателя са уредени в Глава трета на Устава на Нотариалната камара.


Контролният съвет е контролният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от трима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

Председател:

 • Илия Иванов – РС Габрово

Членове:

 • Илия Иванов – РС Габрово
 • Красимир Катранджиев – РС София
 • Александър Ганчев – РС Варна
 • Антон Чолев – РС Своге
 • Мина Стоилова – РС Пловдив

Функциите на Контролния съвет са регламентирани в Глава четвърта на Устава на Нотариалната камара.


Дисциплинарната комисия се избира в състав най-малко от шестима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.
Председател на Дисциплинарната комисия:

 • Меглена Цацарова – РС Пловдив

Основни членове:

 • Меглена Цацарова – РС Пловдив
 • Павлина Симеонова – РС Варна
 • Валентина Механджийска – РС София
 • Лиляна Тинкова – РС Пловдив
 • Красимира Боева - РС Горна Оряховица
 • Диaна Иванова – РС Плевен
 • Надя Вълчева – РС Сливен
 • Сийка Милева – РС Дупница
 • Поелина Тихова – РС София
 • Цветалин Пенков – РС Девин
 • Димитър Чалъков – РС Царево
 • Златко Нотев – РС Силистра

Компетенциите на Дисциплинарната комисия са регламентирани в Раздел V на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Глава пета на Устава на Нотариалната камара.-------------------------------------------------------------------------------------------------------НОТАРИУСИ в СОФИЯ


Албена Щилянова Наумова
Телефон 986 20 87, 981 40 88
Адрес ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
София 1000

Жернанд Соломон Бехар
Телефон 983 13 60
Факс 983 63 38
Адрес ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 2, ап. 6
София 1000

Нина Василева Николова-Кьосева
Телефон 981 58 69, 981 38 36
Адрес бул. Александър Стамболийски 40, ет. 1
София 1000

Аксения Милкова Монова
Телефон 989 35 05, 981 56 24
Факс 981 56 24
Адрес ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3
София 1000

Цветанка Петкова Симеонова-Николова
Телефон 952 05 52, 952 29 49
Адрес ул. Владайска 8
София 1606

Антони Велков Гетов
Телефон 981 59 17, 980 95 85
Адрес бул. Патриарх Евтимий 8
София 1142

Василка Атанасова Ацева
Телефон 980 29 89, 980 29 90/91,9815203
Факс 981 52 03
Адрес ул. Христо Белчев 11, ет. 1, надпартерен
София 1000

Теодора Димчева Вуцова
Телефон 969 30 60, 969 30 65
Факс 969 30 65
Адрес бул. Драган Цанков 36, ИНТЕРПРЕД, офис 102 А
София 1113

Анушка Стоянова Златанова-Илчева
Телефон 866 12 06, 866 10 21
Факс 866 12 06
Адрес ул. Милин Камък 21, ет. 1
София 1421

Диана Емануилова Николова
Телефон 986 60 29, 987 47 61
Адрес ул. Генерал Гурко 42, партер, ап. 2
София 1000

Иван Василев Дахтеров
Телефон 946 19 91, 944 28 87
Адрес бул.
Цариградско шосе 5, вх. Б, І надпартерен етаж
София 1124

Ивайло Светославов Николов
Телефон 987 98 21, 9885310, 9888160
Факс 981 28 10
Адрес бул. Патриарх Евтимий 4, ет. 2, ап. 2
София 1142

Димитър Иванов Танев
Телефон 986 14 30
Факс 986 14 30
Адрес ул. Мальовица 5
София 1000

Маргарита Петросовна Шамлиян
Телефон 987 20 73, 981 92 95
Факс 987 20 73
Адрес ул. Бачо Киро 5, ет. 1, ап. 3, вх. В
София 1000

Ксения Николова Белазелкова
Телефон 980 63 37, 981 84 23
Факс 981 84 25
Адрес ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
София 1000

Лозан Ангелов Лозанов
Телефон 945 39 25, 945 39 26/27
Адрес ул. Сан Стефано 23, вх. Б, 1 надпарт.ет., ап. 18
София 1504

Стойка Владиславова Костевска-Пашова
Телефон 988 12 27, 988 02 25
Адрес ул. Славянска 19, ет. 3, ап. 28
София 1000

Наташа Миткова Гарчева
Телефон 954 80 17, 954 17 78
Адрес ул. Шандор Петьофи 1
София 1606

Даниела Стоянова Груева
Телефон 987 13 33/43, 988 48 08
Факс 987 13 43
Адрес бул. Васил Левски 82, вх. В, партер
София 1000

Даниела Петрова Комсалова-Илиева
Телефон 9871709, 9818478, 9800588,9816827,9872976
Адрес бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 /първи надпартерен/
София 1142

Светлана Димитрова Бобчева-Миленкова
Телефон 987 13 33, 988 48 08
Факс 987 13 50
Адрес бул. Васил Левски 82, вх. В, партер
София 1000

Ирина Темелакиева Радева-Николова
Телефон 9872976, 9816827, 9818478, 9871709, 9800588
Адрес бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 /първи надпартерен/
София 1142

Елена Емилова Еленкова
Телефон 986 24 10, 986 60 83
Факс 986 24 10
Адрес ул. Граф Игнатиев 28, вътрешна къща, ет. 2
София 1000 

Валери Георгиев Манчев
Телефон 980 35 25, 980 63 53
Факс 980 58 17
Адрес ул. Г.С.Раковски 157 А, ет. 3, ап. 5
София 1000

Иванка Съйкова Гетова
Телефон 987 26 15
Адрес ул. Граф Игнатиев 54, eт. 2
София 1000

Валентина Стоянова Ангелова
Телефон 963 34 86, 66 84 65
Адрес бул. Васил Левски 26, партер
София 1000

Поелина Георгиева Тихова
Телефон 981 00 19, 981 82 45
Факс 981 00 19
Адрес бул. Христо Ботев 38 Б, партер, ап. 2
София 1000

Красимир Тодоров Катранджиев
Телефон 953 00 09, 952 45 10
Факс 952 45 10
Адрес бул. Христо Ботев 1 А
София 1606

Стилиян Йорданов Тютюнджиев
Телефон 986 75 75, 981 48 28
Адрес ул. Княз Борис І 85, ет. 1
София 1000

Ваня Видева Кайтазка
Телефон 987 72 43, 986 77 20
Факс 986 77 20
Адрес пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
София 1000

Валентина Милчева Механджийска
Телефон 963 31 72, 963 31 83
Факс 963 31 72
Адрес бул. Драган Цанков 12-16, ет. 1 офис № 3А
София 1142

Биляна Димитрова Таскова-Иванова
Телефон 981 29 23
Адрес пл. Славейков 9, ет. 4
София 1000

Чайка Стефанова Бележкова
Телефон 988 33 38, 988 33 58
Факс 988 33 38
Адрес бул. Витоша 19, ет. 2
София 1000

Любомир Никифоров Зарчев
Телефон 986 68 72
Адрес ул. Денкоглу 38, ет. 1
София 1000

Радостина Христова Михайлова
Телефон 986 65 76
Адрес бул. Дондуков 34 А, ет. 2, ап. 11
София 1000

Димо Тодоров Желязков
Телефон 988 03 63, 987 15 46
Адрес ул. Стефан Караджа 12 , вх. Б
София 1000

Румяна Иванова Радева-Ряпова
Телефон 832 71 87
Адрес бул. Христо Ботев 159
София 1233

Румяна Атанасова Енева
Телефон 987 72 43, 986 77 20
Факс 986 77 20
Адрес пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
София 1000

Снежанка Тасева Стоянова
Телефон 958 99 11
Адрес жк. Стрелбище ул. Твърдишки проход 27, офис № 1
София 1404

Красимир Атанасов Спасов
Телефон 989 58 19, 988 87 53
Факс 988 87 53
Адрес бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантори 265 и 266
София 1000

Димитър Радков Димитров
Телефон 987 32 07, 987 31 07
Адрес ул. Ген. Паренсов 37, вх. А, ет. 1 /надпартерен/, ап. 5
София 1000

Александър Иванов Павлов
Телефон 980 80 35, 988 37 46
Факс 988 37 46
Адрес ул. Солунска 13, ет. 4
София 1000

Анета Христофорова Микова
Телефон 0887/330904
Адрес ул. Иван Вазов 16
София 1000

Мила Недкова Енева
Телефон 986 37 84
Адрес ул. Алабин 42, партер
София 1000

Борислава Михайлова Налбантова
Телефон 963 27 22, 963 11 16
Факс 9632722, 9631116
Адрес бул. Евлоги Георгиев 73 А, ет. 1, ап. 3
София 1142

Светлана Зафирова Златарова
Телефон 865 10 91, 865 10 94
Адрес ул. Янко Софийски войвода 24
София 1421

Лили Асенова Лакова
Телефон 943 40 34, 943 40 38
Адрес бул. Евлоги Георгиев 111, партер, ап. 1
София 1000

Красимир Николов Анадолиев
Телефон 986 55 82, 986 56 68
Факс 986 55 82
Адрес бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 1, ап. 4
София 1000

Пиринка Веселинова Петрова
Телефон 981 34 98, 981 89 41
Адрес ул. Г.С.Раковски 169, ет. 2, ап. 6
София 1000

Силвия Ангелова Ганева
Телефон 986 74 41, 986 12 31
Адрес бул. Патриарх Евтимий 45, ет. 1, ап. 1
София 1000

Дарин Тодоров Трифонов
Телефон 981 82 97
Адрес ул. Г.С.Раковски 161а, партер
София 1000

Цветелина Николаева Златкова
Телефон 988 08 34
Факс 988 08 34
Адрес ул. Граф Игнатиев 37, ет. 1, ап. 2
София 1000

Татяна Бочева Малеева
Телефон 953 11 22, 952 55 66
Адрес бул. Витоша 85, ет. 1, ап. 6
София 1463

Мариела Кирилова Калоянова
Телефон 952 55 50
Факс 851 10 64
Адрес ул. Хан Аспарух 21, партер
София 1000

Камен Ангелов Каменов
Телефон 943 37 63, 944 92 08
Адрес ул. Герлово 11, партер
София 1504

Росица Христова Рашева
Телефон 963 01 99, 865 04 48
Факс 865 10 09
Адрес ул. Кръстьо Сарафов 1
София 1164

Виолета Атанасова Петрова - Иванова
Телефон 989 80 76, 981 97 28
Факс 989 80 76
Адрес ул. Денкоглу 13, ет. 2, ап. ср.
София 1000

Елка Костадинова Илиева
Телефон 944 40 44, 944 35 44
Факс 944 35 44
Адрес ул. Шейново 4 Б, ет. 1, над партер
София 1504

Марин Стефанов Велчев
Телефон 983 63 61, 983 65 50
Факс 989 98 82
Адрес бул. Мария Луиза 67, вх. В, ет. 2, ап. 3
София 1202

Весела Чавдарова Червенкова
Телефон 981 76 96, 989 73 21
Адрес бул. Патриарх Евтимий 38, партер
София 1000

Георги Василев Златев
Телефон 980 02 32, 981 98 41
Факс 981 98 41
Адрес ул. Стефан Караджа 7, вх. Б, ап. 13, І надпартерен етаж
София 1000

Маргарита Кирилова Киронова - Перусанова
Телефон 981 58 76, 980 58 14
Факс 981 62 82
Адрес бул. Витоша 52, ет. 3, ап. 8
София 1463

Борис Цветанов Янков
Телефон 980 84 48
Факс 980 51 46
Адрес бул. Патриарх Евтимий 9, ет. 1
София 1142

Валентина Любенова Балева
Телефон 988 54 04, 988 81 98
Факс 988 81 98
Адрес ул. Стефан Караджа 11, вх. Б, ет. 4
София 1000

Маргарита Тодорова Иванчева - Димитрова
Телефон 980 95 94, 986 52 09
Адрес бул. Патриарх Евтимий 12, ет. 1
София 1000

Анета Цветкова Томова
Телефон 981 27 86
Адрес ул. Ген. Паренсов 29, ет. 1
София 1000

Валентина Стоянова Алексова
Телефон 980 42 26, 980 04 27
Адрес бул. Александър Стамболийски 24, партер
София 1000

Йонко Христов Литовски
Телефон 980 31 33, 981 50 68
Факс 981 50 68
Адрес бул. Патриарх Евтимий 2 А, вх. А, ет. 2
София 1000

Диана Димчева Танева
Телефон 983 95 18, 983 22 97
Факс 983 22 76
Адрес ул. Г.С.Раковски 111, ет. 4
София 1000

Вяра Велеслав Янева
Телефон 951 67 56, 951 52 46
Факс 851 79 08
Адрес бул. Петко Каравелов 46, бл. 20, вх. 1, ап. 3
София 1408

Даниела Чавдарова Иванова
Телефон 981 97 23
Адрес ул. Лавеле 32, ет. 1, кант. № 1, 2 и 3
София 1000

Дарина Колева Стойкова
Телефон 981 63 42
Факс 987 15 42
Адрес ул. Сердика 18, ет. 1, вх. 1
София 1000

Веселина Георгиева Връблянска
Телефон 851 87 51, 852 44 92
Адрес ул. Неофит Рилски 1, ет. 1, ап. 1
София 1000

Веселина Александрова Кацарова
Телефон 981 28 88
Адрес ул. Света София 8, ет. 4, оф. 2 и 3
София 1000

Весела Новимова Ивчева
Телефон 988 84 61/62, 986 37 37
Факс 989 36 54
Адрес ул. Мальовица 2, ет. 1
София 1000

Татяна Александрова Александрова
Телефон 981 12 43
Адрес ул. Цар Асен 2 Б, ет. 1
София 1000

Румен Стоянов Богданов
Телефон 871 00 17, 971 37 77
Адрес кв. Изгрев, ул. 165 3, Адм.сграда "Монтажи" ЕАД
София 1113

Румен Василев Димитров
Телефон 980 20 65, 980 44 49
Факс 980 20 65
Адрес бул. Васил Левски 82, вх. Б, ет. 1, ап. 1
София 1000

Николай Георгиев Гочев
Телефон 980 96 27
Адрес ул. Генерал Гурко 43, ет. 3, ап. 7
София 1000

Михаил Йорданов Воденичарски
Телефон 981 28 06 , 980 39 33
Адрес ул. Ген. Паренсов 16, вх. А, ет. 1
София 1000

Валентина Петрова Благоева
Телефон 987 02 04, 986 30 53
Факс 989 47 31
Адрес ул. Аксаков 7
София 1000

Маргарита Ангелова Гечева
Телефон 981 88 86
Факс 981 88 86
Адрес ул. Г.С.Раковски 110, ет. 3
София 1000

Александър Иванов Чакъров
Телефон 980 35 77, 981 46 98
Адрес бул. Патриарх Евтимий 5, партер
София 1000

Емануил Веселинов Каракашев
Телефон 986 63 08
Факс 986 63 08
Адрес бул. Васил Левски 72, партер
София 1000

Васил Димитров Янакиев
Телефон 981 84 23, 981 84 25
Факс 981 84 25
Адрес ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
София 1000

Валентина Георгиева Зах.- Василева
Телефон 989 34 89, 986 18 32
Адрес ул. Граф Игнатиев 47 А
София 1000

Женя Йорданова Джикова
Телефон 987 67 45, 980 43 32
Адрес бул. Патриарх Евтимий 24, партер
София 1000

Надежда Божидарова Димова
Телефон 987 67 45, 9804332, 9805840
Адрес бул. Патриарх Евтимий 24, партер
София 1000

Валентина Стоянова Георгиева
Телефон 980 87 64
Факс 980 87 64
Адрес ул. Кърниградска 7, ет. 3, ап. 7
София 1000

Габриела Александрова Йорданова - Даскалова
Телефон 986 46 97, 981 41 66
Адрес ул. Ангел Кънчев 10, партер, ап. 2
София 1000

Слава Иванова Пилякова
Телефон 989 43 57, 986 61 77
Факс 986 61 77
Адрес ул. Любен Каравелов 16, ет. 1
София 1000

Иво Сашев Попов
Телефон 851 33 75
Адрес бул. Генерал Скобелев 53, ет. 2, ап. 4
София 1606

Радостина Тодорова Тянкова
Телефон 988 43 17
Факс 987 63 97
Адрес ул. Граф Игнатиев 22, партер
София 1000

Цветанка Пенчева Димитрова
Телефон 986 40 03
Адрес ул. Генерал Паренсов 51, партер, ап. 1
София 1000

Стела Димитрова Даскалова - Йосифова
Телефон 980 83 32, 981 02 10
Факс 981 02 10
Адрес ул. Княз Александър Батенберг 10, вх. А, ет. 1
София 1000

Валентина Михайлова Маркова
Телефон 931 66 61
Адрес ул. Райко Даскалов 39, ет. 2 /надпартерен/
София 1303

Мариета Борисова Николова
Телефон 987 25 04, 987 77 65
Адрес ул. Гурко 62, вх. А
София 1000

Енчо Илиев Енчев
Телефон 987 77 88
Адрес бул. Патриарх Евтимий 48 а, ет. 1
София 1000

Лилия Христова Бояджиева - Субева
Телефон 989 03 73
Адрес ул. Хан Крум 20, ет. 1, ап. 2
София 1000

Евгения Иванова Петрова
Телефон 951 69 37, 952 14 57
Адрес бул. Тотлебен 2, вх. А, партер
София 1606

Ралица Руменова Янкова
Телефон 981 65 08
Адрес пл. Славейков 8, вх. В, партер
София 1000

Ивайло Атанасов Иванов
Телефон 980 50 42, 981 71 38
Факс 981 71 38
Адрес бул. Патриарх Евтимий 16А, ет. 2, ап. 7
София 1000

Антоанета Христова Любенова
Телефон 866 43 68, 963 14 10
Адрес бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 1 /над партер/
София 1000

Светлин Димитров Микушински
Телефон 931 65 67
Адрес бул. Стефан Стамболов 19, ет. 1, ап. 2
София 1303

Андриян Балчев Балчев
Телефон 986 68 53
Факс 986 68 53
Адрес ул. Пиротска 5, ет. 2, офис 11
София 1000

Снежанка Василева Велчева - Доганова
Телефон 931 04 59
Факс 831 91 13
Адрес бул. Христо Ботев 94, ет. 2
София 1202

Любка Петрова Сотирова - Евстатиева
Телефон 953 03 95
Факс 953 03 95
Адрес бул. Христо Ботев 26, ет. 1 /над партер/, ап. 6
София 1000

Александър Лозанов Димов
Телефон 986 46 02, 954 94 93, 852 85 51
Адрес бул. Македония 6, ет. 1, ап. 8
София 1606

Антоанета Итева Итева
Телефон 980 03 82, 989 50 95
Факс 989 50 95
Адрес ул. Трапезица 4, вх. 4, ет. 3, ап. 38
София 1000

Мариана Велиславова Кадънкова
Телефон 954 25 54, 952 16 62
Факс 952 16 62
Адрес бул. Скобелев 16, вх. А, партер
София 1463

Лилия Тодорова Александрова - Христова
Телефон 981 24 57, 980 55 87, 987 07 97
Адрес ул. 6-ти септември 12, ет. 2
София 1000

Елена Иванова Запрянова
Телефон 983 45 63
Адрес ул. Георги Бенковски 35, ет. 1, партер
София 1000

Ангелина Величкова Георгиева
Телефон 986 38 99, 986 07 75
Факс 986 07 75
Адрес ул. Любен Каравелов 68, партер
София 1000

Здравко Иванов Тончев
Телефон 981 29 44, 981 93 45
Адрес ул. Христо Белчев 2, ет. 3
София 1000

Ваня Вълчева Карасанова - Тончева
Телефон 953 18 38, 952 46 98
Адрес бул. Скобелев 50, ет. 3, ап. 4
София 1606

Евгения Любомирова Хаджимаринова
Телефон 989 98 64
Адрес бул. Александър Стамболийски 53, ет. 2
София 1000


Аделина Енчева Илиева - Велинова
Телефон 984 80 70, 0899 110115
Адрес бул. Фр. Нансен 15, партер
София
1000


Албена Георгиева Шербанова
Телефон 983 47 72
Факс 983 45 56
Адрес бул. Мария Луиза 36, вх. Б, ет. 1, ап. 1
София 1202

Мария Маринова Михова - Рашкова
Телефон 986 10 56
Адрес бул. Васил Левски 49 , ет. 1, ап. 5
София 1000

Станислав Николов Филипов
Телефон 963 27 21
Адрес ул. Неразделни 6, ет. 1, ап. 2
София 1164

Богдана Красимирова Бъчварова
Телефон 980 53 93, 0898/690650
Факс 980 53 93
Адрес ул. Хан Аспарух 47 , ет. 1, ап. 1а
София 1000

Светлана Добрева Клинкова
Телефон 865 04 77, 865 04 78
Факс 865 04 78
Адрес кв. Лозенец, ул. Бисер 2
София 1424

Антония Василева Попова
Телефон 987 25 79, 980 67 60
Факс 987 25 79
Адрес бул. Патриарх Евтимий 54, партер
София 1000

Нели Русева Лукова
Телефон 851 34 99, 954 44 78
Факс 851 34 99
Адрес бул. Цар Борис ІІІ 7, вх. А, ет. 1, офис № 2
София 1612


Евгения Любенова Братоева
Телефон 981 68 53, 987 09 50, 0888 510 022
Адрес бул. Евлоги Георгиев № 89, вх.А, ет. 1
София 1000