ПРАВНИ УСЛУГИ

Адв. Красимира Жекова 
Г-жа Жекова е представител по индустриална собственост и адвокат, член на Софийската адвокатска колегия. Тя притежава магистърска степен по право от Софийския унивеситет „Св. Климент Охридски“. Има диплома по „Въведение в английското право и правото на Европейския съюз“ от Факултета по Право на Kеймбридж. Повече от дванадесет години тя работи в областта на недвижимите имоти, корпоративното право и трудовотоправо.
Нейният опит включва:
  • разрешаване на трудово – правни проблеми и подготовка на договори за наем за един от най-големите чуждестранни инвеститори в недвижими имоти и строителство;
  • подготовка на лицензионни договори за някои от големите софтуерни компании в България;
  • текущо правно обслужване на дъщерното дружество на чуждестранен инвестиционен посредник;
  • подготовка на документацията за лицензиране на финансови и платежни институции;
  • консултиране на договорите за наем на голям чуждестранен хипермаркет;
  • организация и подготовка на колективно уволнение в един от доставчиците на електрическа енергия.
Адв. Жекова говори английски език и също ползва немски и руски език.
 

ПРАВНИ УСЛУГИ

Недвижими имоти и строителство. Интегрирани решения от етапа на предпроектното проучване и правния анализ на проекта до придобиването на собствеността, управлението, отдаването под наем, застрояването или разпореждането с имота; консултиране по време на строителния процес, отдаването под наем/ наемането, строителство на хотели и развлекателни комплекси.

Дружества, сливания и придобивания. Консултации във връзка с учредяване на дружества и корпоративни промени, ликвидация, схеми за разпределение на активите, създаване на дружества с конкретна инвестиционна цел, откриване и закриване на клонове и търговски представителства, изготвяне на правни анализи и др.

Трудово право и обществено осигуряване. Структуриране на индивидуални и колективни трудови договори, договори за управление, консултации във връзка с общественото осигуряване, бонусни схеми, компенсационни пакети, споразумения за поверителност, прехвърляне на персонал в резултат на дружествени преобразувания, колективни уволнения, отдаване под наем на персонал и др.

Имиграция. Най-добрите решения за живеене и пътуване в Европа, получаване на визи, разрешения за пребиваване и работа, сини карти, гражданство и др.

Индустриална собственост. Регистрация, закрила и използване на търговски марки, промишлен дизайн, патенти, изготвяне на лицензионни договори и договори за прехвърляне на технологии и ноу-хау, защита на авторските права.


За контакт:
0877-001-129


www.legalita.bg