[19.10.2010] Райфайзен Имоти: Спадът на жилищните цени в страната се забавяНа основата на обобщена статистическа информация може да се твърди, че спадът на средните продажни цени на жилищата в страната забавя своя темп през третото тримесечие, съобщиха от Райфайзен имоти. Това се обяснява отчасти с традиционно слабата активност през летния сезон, отчасти с постепенната промяна в нагласите на пазарните участници.

Настъпващите промени на пазара на жилища от началото на годината стимулираха известна активност в сегмента, отчитат още от компанията.

Средните офертни цени на жилищата в големите градове се стабилизираха с малки изключения, а обичайните отстъпки от офертните цени започнаха да се свиват. На пазара се активизира група от потенциални клиенти, които до този момент не са били в състояние да пристъпят към закупуване на жилище поради сравнително високите ценови нива. Това в повечето случаи са млади семейства с не много високи, но стабилни доходи.

Според индекса на Райфайзен Имоти през третото тримесечие на 2010 г. средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, са спаднали с 13% спрямо същия период на 2009 г. Спрямо второто тримесечие на 2010 г. намалението на средните пазарни цени на жилищата в София е със 7,2%.

За второто тримесечие индексът отчете годишен спад от 7,5% на средните пазарни цени в столицата.

В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през третото тримесечие на 2010 г. са намалели с 9,2% спрямо същия период на 2009 г., докато във Варна спадът е с 11,7%.

На тримесечна база индексът отчита минимален ръст на средните цени на жилищата в Пловдив с 1,6% и намаление във Варна от 4,7%.

Последните данни потвърждават, че възстановяването на пазара на жилища ще бъде бавно и диференцирано, коментират от компанията.

В тази връзка динамиката на средните пазарни цени, особено изчислени на кв.м, постепенно губи представителност за реалното развитие на пазара. За сметка на това се оформят абсолютни ценови нива за различните видове жилища (напр. едностайни, двустайни, тристайни апартаменти), около които гравитират търсенето и предлагането. За съжаление обаче, разминаването в цените, а и по други параметри, е съществено и не позволява ръст на броя сделки.

Факторите, свързани с площообразуването и съответно ценообразуването на жилищните имоти, влияят на техните цени, без да оскъпяват стойността на кв.м. В това отношение се реализират очакванията относителният дял на общите части в жилищните имоти да намалява, което води до намаление и на общата разгъната застроена площ на имотите.

Финансовата тежест на площите на тераси, балкони, тавани, мазета, гаражи и други сервизни помещения продължава да намалява за сметка на чистата използваема площ. Освен това разходите за изграждане на цялостна инфраструктура около имотите и бъдещите разходи за поддръжка на имотите ще имат все по-силно отражение върху техните крайни продажни цени.

Индексът на компанията е измерител на динамиката на средните пазарни цени на имотите в най-големите градове в България, като анализът обхваща цените на реално продадени жилища, разположени в сгради в режим на етажна собственост.

В петък тази седмица предстои да бъдат публикувани и данните на Националния статистически институт за цените на жилищата през третото тримесечие.


Investor.bg

Можете да се абонирате за:
Обратно към новини Google Myspace Facebook Twitter Digg Delicious Svejo LinkedIn

dobavigo