[20.12.2010] България'11: Ръст между 7-9% на ипотечното кредитиранеОчакванията ни за първото тримесечие на 2011 г. са за сравнително слаба активност на пазара на ипотечно кредитиране. Това се отнася както за търсенето от страна на клиентите, така и за промоционалните кампании на финансовите институции.

През първото тримесечие лихвените нива ще се запазят около постигнатите в края на 2010 година, като разликата в лихвените нива на евровите и левовите кредити също ще се запази.

По-сериозно раздвижване на пазара ще видим през второто и третото тримесечие на годината, като очакванията ни са ипотечното кредитиране в края на деветмесечието на 2011 година да формира ръст спрямо 2010 в рамките на 6-8%.

За цялата 2011-та ръстът в ипотечното кредитиране очакваме да е в рамките на 7-9%.

Лихвените нива ще следват развитието и активността на пазара, като през втората половина на годината очакваме да слязат на нива 6.25 - 6.75% в евро и 7.5 - 8% в лева.

Очаквам през 2011 година тенденцията при лошите кредити да се обърне и те да започнат да намаляват, а пазарът на ипотечно кредитиране да е по-устойчив. Максималният процент на финансиране при покупка на имот ще се движи в рамките на 80 - 85% за монолитно строителство и 70 - 75% за панелно строителство.

През 2011 година ще се обогатява гамата от ипотечни кредити и освен продуктите с фиксирана лихва за определен период, преференции за първи дом, флекси кредитите и кредитите в комбинация със спестовни и други продукти ще видим и нови интересни предложения за финансиране.

През 2011 ще се появят и повече продукти насочени към рефинансиране и обединяване на по-голям брой задължения.

Автор: Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентърОбратно към новини Google Myspace Facebook Twitter Digg Delicious Svejo LinkedIn

dobavigo