[15.02.2011] Ръст на големите жилищни кредити през януариСпоред анализ на КредитЦентър на пазара на ипотечно кредитиране в страната, 2011 г. започва с отчетлив оптимизъм. Расте броят на запитванията за кредитиране, нараства и делът на големите кредити. Движението на тези два показателя предвещава ръст в обема усвоени кредити още през февруари.

„През предходната 2010 г. изгодни предложения за покупка на имот се намираха във всички сегменти на пазара на имоти. Това остави у потребителите усещането, че цените трайно ще вървят надолу. През последните два месеца на годината, обаче, продавачите и инвеститорите нееднозначно демонстрираха твърдост и цените в средния сегмент се стабилизираха.", коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър.

„Разминаването между търсене и предлагане остана най-голямо във високия ценови сегмент. Луксозните имоти с цени над 100 000 евро продължават да намират купувачи бавно и трудно. Това кара много желаещи да притежават подобно жилище да дебнат в търсене на притиснат продавач. Именно подобни сделки са причината за растящия брой на кредитите над 70 000 евро. И имаме всички основания да считаме, че тази тенденция ще се запази през цялата 2011 г.", допълва Тошев.

Положителните тенденции се виждат и в профила на запитващите.

През цялата 2010 г. най-голям дял от кредитополучателите бяха нуждаещи се от жилище домакинства, които най-често попадаха в категорията на „средностатистически българи", сключващи сделка в ниския до среден сегмент на пазара. Банките подобриха условията, така че да срещнат техните нужди и сделки започнаха да се случват. От началото на годината виждаме надграждане на тези положителни тенденции - от една страна по-заможните хора започват да се оглеждат за сключване на изгодна сделка, а от друга - банките удължиха периода на промоциите и ги обогатиха с допълнителни екстри и бонуси, за да мотивират допълнително колебаещите се. Ставаме свидетели на запитвания и усвоени кредити за по-големи суми при по-голям процент финансиране и за по-дълъг период. И всеки от тези показатели е знак за успокоение на пазара и предстоящ ръст в сегмента.

През месец януари средният размер на изтеглените в страната ипотечни кредити се равнява на 35 650 евро. Съотношението европейска-българска валута отново е в осезаема полза за еврото - 96% от кредитите са изтеглени в такава валута.

Най-голям е размерът на изтеглените ипотечни кредити в столицата - над 42 000 евро. Втора в подреждането е Варна - 33 650 евро. Малко по-нисък от средния за 2010 година е размерът на кредитите в Бургас и Пловдив - стойностите там са съответно 26 320 и 23 350 евро.

Град Среден  размер на изтеглените  кредити в евро Съотношение в евро/лева %
София 42167 97/3
Варна 33650 98/2
Бургас 26320 95/5
Пловдив 23350 96/4

Най-активната възрастова група получатели на ипотечни кредити и през първия месец от годината остава тази между 26 и 35 години. Те представляват над 64% от кредитополучателите. Годината стартира силно и за най-младите - тези между 18 и 25 години. Те формират над 13.5% от всички потребители на ипотечни заеми. Това е повече от двойно увеличение в броя им в сравнение с цялата 2010 година, което е позитивен знак за възможностите, които предлага пазарът на кредити на най-младите си клиенти.

Кредитополучателите между 36 и 45 години заемат около 1/5 от всички клиенти.

Безспорен знак за растящата увереност на потребителите е липсата на изтеглени кредити до 10 000 евро в началото на годината. Поведението им е резултат от оптимизма, който се очаква да характеризира пазара през цялата 2011 година. Въпреки това все още повече от половината кредитополучатели предпочитат да изтеглят заем между 10 000 и 30 000 евро. А делът на кредитите над 70 000 евро доближава 9%. Втората по големина група на кредитите е тази между 30 000 и 50 000 евро. До кредит в такъв размер са прибегнали близо 29% от потребителите на ипотечни кредити.

Покупката на жилище е мотивирала над 95% от клиентите да прибягнат до външно финансиране. Останалите близо 5% са избрали ипотечния заем за лично ползване.

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен заем остава този между 16 и 20 години. Избрали са го над 36% от кредитополучателите. Смелостта на повечето потребители на ипотечни кредити, макар и нарастваща, все още трудно им позволява да изтеглят заем със срок на погасяване над 30 години и такива през януари липсват. Около 18% от потребителите на кредити ще ги изплащат от 21 до 25 години, също толкова клиенти ще погасяват задълженията си между 26 и 30 години. Период на изплащане под 10 години са предпочели малко над 2.5% от потребителите на ипотечни кредити.

 

ОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер  в евро % от 01.1.2011 г. до 31.1.2011 г.
от 0 до 10 000 0,00%
от 10 000 до 30 000 53,30%
от 30 000 до 50 000 28,60%
от 50 000 до 70 000 9,30%
от 70 000 до 90 000 5,20%
над  90 000 3,60%

Най-много клиенти на ипотечни заеми са избрали да покрият между 70% и 80% от стойността на сделката с външно финансиране. Тези клиенти представляват близо 33% от всички. Около 10% от всички потребители пък ще реализират с ипотечен кредит между 80% и 90% от сделката си. До 100% финансиране първите клиенти на 2011 година не са прибегнали. Втората по активност група е тази на хората, решили да прибягнат до кредит, за да покрият между 60% и 70% от дължимата сума - те представляват малко над 23% от всички кредитополучатели.Източник: Profit.bg


Можете да се абонирате за:Новини за имотиОбратно към новини Google Myspace Facebook Twitter Digg Delicious Svejo LinkedIn

dobavigo