[04.10.2011] Недвижимите имоти като чуждестранни инвестиции – преди и след кризатаМодата на инвестициите в недвижими имоти е непреходна. Променя се единственото нейната динамика и специфики по отношение на видове имоти и модел на инвестиране.

Преди началото на кризата у нас изобилстваше от инвестиции в имоти, като голяма част от тях се реализираха от чуждестранни предприемачи и инвеститори.

По данни на Българската агенция за инвестиции през последните 15 години у нас са били инвестирани около 40 млрд. евро.

Специално между 2005 и 2009 г. голяма сума от тях бяха насочени към строителство и недвижими имоти, коментира Борислав Стефанов, изпълнителен директор на агенцията, по време на конференция за имоти в петък.

За това имаше няколко фактора. От една страна, пазарът бе ненаситен и имаше голям интерес за нови и модерни имоти, каквито преди това на пазара нямаше.

Един от четирите най-значими сектора

Редица спекулативни инвеститори отговориха именно на това търсене. Много играчи на пазара все още с носталгия си спомнят периода, в който можеше да се продаде и отдаде под наем почти всичко, което се построи – независимо дали става дума за жилищни или за бизнес сгради.


Това съвпадна с ръст на останалите чуждестранни инвестиции у нас – един от факторите, които дадоха тласък на българската икономика и допринесоха за ръст в покупателната способност на потребителите.

Не на последно място макроикономическата среда у нас и в глобален план бе повод за оптимизъм сред кредитори и инвеститори, който им даваше възможност да бъдат по-толерантни към риска.

Преди кризата бяха обявени множество мащабни проекти за изграждане на търговски центрове, офиси и мултифункционални комплекси за стотици милиони евро в София и страната, някои от тях на стойност над 500 млн. евро. Много от тях получиха обещание за държавна подкрепа със сертификати за т. нар. инвестиционен клас. Поради една или друга причина също много от тях така и не бяха осъществени.

Недвижимите имоти и строителството бяха един от четирите сектора, които генерираха над 80% от преките чуждестранни инвестиции в продължение на редица години.

Тази ситуация вече се промени, коментира Стефанов. Той обясни, че през последните години като цяло се промени структурата на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас. Докато преди и през 2008 г. финансите, търговията и недвижимите имоти са били водещите отрасли за инвестиции, то от миналата година тяхното място са заели телекомуникацията и енергетиката.

Тази година има и нов фактор – много от големите фирми в България връщат големи суми междуфирмени заеми, което се отразява на инвестициите, както и стратегически на техните планове за експанзия и производство.

Това съвпадна с ръст на останалите чуждестранни инвестиции у нас – един от факторите, които дадоха тласък на българската икономика и допринесоха за ръст в покупателната способност на потребителите.

Не на последно място макроикономическата среда у нас и в глобален план бе повод за оптимизъм сред кредитори и инвеститори, който им даваше възможност да бъдат по-толерантни към риска.

Преди кризата бяха обявени множество мащабни проекти за изграждане на търговски центрове, офиси и мултифункционални комплекси за стотици милиони евро в София и страната, някои от тях на стойност над 500 млн. евро. Много от тях получиха обещание за държавна подкрепа със сертификати за т. нар. инвестиционен клас. Поради една или друга причина също много от тях така и не бяха осъществени.

Недвижимите имоти и строителството бяха един от четирите сектора, които генерираха над 80% от преките чуждестранни инвестиции в продължение на редица години.

Тази ситуация вече се промени, коментира Стефанов. Той обясни, че през последните години като цяло се промени структурата на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас. Докато преди и през 2008 г. финансите, търговията и недвижимите имоти са били водещите отрасли за инвестиции, то от миналата година тяхното място са заели телекомуникацията и енергетиката.

Тази година има и нов фактор – много от големите фирми в България връщат големи суми междуфирмени заеми, което се отразява на инвестициите, както и стратегически на техните планове за експанзия и производство.

„Българската икономика излиза от кризата“

Сега държавната подкрепа за инвестициите се определя по-целенасочено и е фокусирана в определени целеви сектори, казва Стефанов. Тя се дава за проекти за над 100 млн. лв. за срок от три години. Става дума за проектите, които наистина допринасят за българската икономика чрез привличане на капитали или създаването на работна ръка. Това важи особено за проекти в сферите на производството, където може да се получи и финансова помощ – например от 10% от стойността на целия проект. При някои приоритетни сектори като научно-изследователска дейност този процент може да е дори по-голям.

Доколкото ги има, инвестициите в имоти се правят основно за завършване на проекти, започнати преди кризата. За по-големите от тях някои от компаниите дори успяха да получат и банково кредитиране.

Малки изключения са изцяло нови проекти като молът Paradise Center в кв. „Лозенец“ за около 100 млн. евро, както и Sofia Ring Mall на Околовръстния път, с инвестиция за над 100 млн. евро.

По данни на БНБ от ПЧИ на стойност 1,78 млрд. евро за 2010 г. у нас, общо 170 млн. евро са били инвестирани в „операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги“. Други 100 млн. евро са били инвестирани в строителство.

За сравнение, близо 510 млн. евро са насочени към преработваща промишленост и почти 279 млн. евро – в енергетика.

Преди годините от кризата българската икономика се развиваше по-бързо от тези в останалите европейски страни, коментира Стефанов.

Това важи и за пазара на недвижими имоти, който растеше с много по-бързи темпове. Страната ни беше начело на класациите по ръст на жилищните цени в продължение на няколко години. Затова донякъде беше логично спадът в икономиката, ПЧИ и в сектора на имотите да е по-рязък в сравнение с други пазари, които преди това отчитаха по-умерени ръстове.

Тази година обаче ръстът на БВП е по-висок и ще продължи да се покачва, което е съчетано и с други положителни макроикономически данни, докато инфлацията бе овладяна благодарение на кризата, казва Стефанов.

„През последните месеци се наблюдава ръст на експорта и БВП. Българската икономика излиза от кризата“, смята той.


Източник: Investor.BG


Новини за имотиМожете да се абонирате за:
     
Обратно към новини Google Myspace Facebook Twitter Digg Delicious Svejo LinkedIn

dobavigo