Новини
19.08.2011
България – предвестник на пролетта на сделките с имоти в периферна Европа

Въпреки това инвестициите в периферията на ЦИЕ са все още много по-ниски в сравнение с общия обем в региона

Повече инфо